Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ad) Křižovatka u benzínky Ono

7. 1. 2016

Vážený pane Korbele,

děkuji Vám za Váš dopis, ve kterém vyjadřujete svůj názor ohledně vybudování okružní křižovatky na silnici č. II/210 u čerpací stanice ONO v Sokolově.

Po obdržení Vašeho podnětu jsem požádal Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p. o. (dále jen KSÚS KK) , která má v majetkové správě také krajskou silnici č. II/210, o posouzení současného stavu a případného záměru na vybudování okružní křižovatky ve Vámi uváděné lokalitě. Na základě stanoviska zaslaného ředitelem KSÚS KK Ing. Zdeňkem Pavlasem Vám k uvedené záležitosti sděluji následující :

KSÚS KK neuvažuje, že by na silnici č. II/210 (v místě u čerpací stanice ONO) vybudovala novou okružní křižovatku (dále jen OK). Jedná se o úrovňovou křižovatku silnice II. třídy s místními komunikacemi. Dle posouzení KSÚS KK jsou na této křižovatce dostatečné rozhledové poměry, je přehledná, dostatečně široká.
Nemáme informace o tom, že by v této lokalitě docházelo k častým dopravním nehodám nebo že by se zde nadměrně hromadila doprava. Dání přednosti v jízdě na hlavní silnici (jak je tomu na většině křižovatek v intravilánech měst v našem kraji) není samo o sobě důvodem k provádění technicky a ekonomicky náročných stavebních opatření. Vzhledem k vysokým nákladům na vybudování nové OK, které se pohybují v částce minimálně cca 5 – 6 mil. Kč, není na silnici č. II/210 vybudování OK naší prioritou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úrovňovou křižovatku bez směrových ostrůvků s přímým napojením, bylo by pravděpodobně možné zvážit případné doplnění vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) ke křižovatce přilehlých úseků ulic Závodu míru a Stará Březovská, které by si ovšem muselo zajistit město Sokolov ze svých prostředků, neboť se jedná o místní komunikace v jeho majetku. Toto opatření by pravděpodobně mohlo přispět k určitému zlepšení orientace řidičů (možnost rozřazení do jízdních pruhů apod.) při nájezdu na silnici č. II/210.
KSÚS KK má na silnici č. II/210 VDZ řádně provedeno a dle potřeby jej průběžně obnovuje.
Další možností by případně mohlo být osazení světelné signalizace (semaforů), kterou by si opět muselo zajistit a financovat město Sokolov. Ani použití této varianty by však neřešilo rychlejší výjezd z ulice Závodu míru.
Podle dostupných informací nebylo vybudování OK preferovanou variantou ani v době, kdy se projednávala a realizovala stavba přilehlé čerpací stanice a výrobního závodu AGC, který se nachází na místní komunikaci (ulice Stará Březovská) směrem ke golfu.
Pokud by město Sokolov ve své režii v souvislosti s touto křižovatkou uvažovalo o provedení určitých úprav nebo bezpečnostních opatření, poskytne KSÚS KK při jejich projednání a případné následné realizaci veškerou potřebnou součinnost.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za Váš podnět a věřím, že sdělené skutečnosti jsou pro Vás dostatečně vypovídající. Pokud by bylo třeba k této záležitosti cokoli doplnit, případně podrobněji vysvětlit, obraťte se, prosím, přímo na majetkového správce silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, tedy KSÚS KK.

S veškerou úctou

JUDr. Martin Havel
hejtman Karlovarského kraje

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář