Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co má společného starosta, senátor, ředitel a příjemce sociálních dávek

27. 9. 2016

Na konci roku sice dojde k odečtu spotřebovaných energií, vody a většina z nás čeká na vyúčtování přeplatků či nedoplatků. Vše je účtováno dle skutečného odběru až na jednu polžku a tou jsou odpady. Většina z nás má nastavenu částku 100 Kč měsíčně za osobu žijící ve společné domácnosti. Pokud tedy společenství má počet svozů nastaven 2 x týdně za kontejner 1100 litrů. Je to málo nebo hodně? 

V případě 4 členné rodiny je to 400 Kč měsíčně, za rok 4800 Kč. Pokud máte v blízkosti domova kontejnery na třídění, je zcela logické, že využitím možnosti odložit bezplatně papír, sklo, plasty si můžete ušetřit nemálo finančních prostředků z vlastní kapsy (je dobré si přečíst, co sem nepatří - zrcadla, autoskla, porcelán). Tady je však kámen úrazu, kdy příjemci sociálních dávek tuto záležitost řešit nemusí a veškeré náklady uhradí stát. 

(Pozn.: Nic samozřejmě není zdarma a likvidaci obalů si platíme již v nakoupeném výrobku resp. obalu. Finance inkasuje akciovka EKOKOM, která z těchto peněz financuje ekologickou osvětu (Tonda obal) nebo akce typu koncertů Tataboys.) 
V Sokolově jsme sice trochu zaostalí oproti trendům ve velkém zbytku republiky, např. plechovky, bioodpad a elektroodpad odváží ekologičtí zarputilci do sběrného dvora nebo ignoranti do mobilních sběrných kontejnerů ...

Co na tom, že si mnozí z nás platí lik´vidaci odpadů hned dvakrát (poplatek v rámci tzv. Zeleného bodu - EKOKOM a poplatek za uložení na skládku), navíc nám firma SOTES Sokolov s.r.o. tají v rámci obchodního tajemství, kolik korunek obdržela jako odměnu za vytříděný odpad od akciovky EKOKOM. Oni nám neřeknou veřejně ani kolik odpadu se odbezlo na skládku a kolik jsme za nej zaplatili a tudíž zda-li jej bylo méně než více a máme nárok na snožení ceny pro příští rok za odvoz odpadu na skládku a kolik financí obdrželi od firem, který předtříděný odpad prodává naše městské "eseróčko". 

Zústává tedy na každém z nás začít sám u sebe a chtít po veřejných funkcionářích, kterým mnohdy chybí rozlišovací schopnost pro hledýní úspor našich stokorun a tísícovek. Tuto neschopnost vlastní tedy společně s příjemce dávek na bydlení. Zkuste se zeptat svých sousedů, jestli najdete společnou řeč a snížíte si svoz odpadů, zkusíte více využívat "barevné" kontejnery, výbor Vašeho společenstí přiměje dozorčí radu SOTES Sokolov s.r.o., aby se více investovalo do zřizování třídících stanovišť, aby se více starali o čistotu kontejnerů ....

P.S. Své náměty můžete psát na e-mail sdružení Natura 99 (natura99@email.cz)

Jiří Korbel, Sokolov   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář