Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpoplatnění veřejných informací? Jak a kde...

4. 10. 2011

Dobrý den,
v rámci průzkumu přístupu k problematice nakládání se tříděným odpadem a prostředky získanými z kolektivních systémů se obracím také na vaší obec s několika dotazy. Věřím, že jsou srozumitelně formulovány a nebude obtížné najít odpověď. Pokud není srozumitelné zadání, upřesním.

1) Zveřejňujete přehled, kolik vytřídí občané odpadu na stránkách města? (Uvažujete o tom?)
2) Zveřejňujete výši odměny od EKO-KOM, ASEKOL a jiných systémů na webu města? (Uvažujete o zveřejnění?)
3) V jaké výši obdržela obec v letech 2009, 2010 odměny od kolektivních systémů?
4) Jaké množství komodit v tunách (plast, papír, sklo, plech, oděvy, bioodpad, tetrapak, elektroodpadu) vytřídili občané ve vaší obci v letech 2009, 2010?
5) Kolik odpadu skončilo na skládce za vaší obec v letech 2009, 2010?
6) Využíváte pytlový systém pro sběr plastu, papíru? (Uvažujete o tom?)
7) Umožňuje obecní vyhláška obce zapojení živnostníků do městského systému separace odpadů?
8) Jak nakládáte s prostředky získanými ze systému EKO-KOM na základě smlouvy s tímto systémem?
9) Umistili jste na stránky města přehled kontejnerových stání pro tříděný odpad? (Uvažujete o tom?)

Děkuji za trpělivost.

S úctou

Jiří Korbel, předseda sdružení Natura 99, o.s.

Město Sokolov
 
Dobrý den,
obdrželi jsme Vaši žádost o podání informací k nakládání s tříděným odpadem za období 2009 - 2010. Vzhledem k tomu že se jedná o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhledávání informací je zpoplatněno, před tímto úkonem sdělujeme, že výše úhrady za vyhledání informací by podle sazebníku úhrad činila cca 120,- Kč (práce za každou druhou a další započatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informací - 120,- Kč). Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením uvedené částky.

 

Město Loket

1) Zveřejňujete přehled, kolik vytřídí občané odpadu na stránkách města?

(Uvažujete o tom?)na internetových stránkách ne, ale v místním periodiku v Loketských listech – Ano uvažujeme

2) Zveřejňujete výši odměny od EKO-KOM, ASEKOL a jiných systémů na webu

města? (Uvažujete o zveřejnění?) na internetových stránkách ne, ale v místním periodiku v Loketských listech – Ano uvažujeme

3) V jaké výši obdržela obec v letech 2009, 2010 odměny od kolektivních

systémů? Žádné (nemáme sběrný dvůr, elektroodpad se sváží ve stejný den jako nebezpečný odpad 2 x do roka.Od r. 2009 máme uzavřenou smlouvu na odvoz tříděných baterií se s.r.o.Ecobat a se s.r.o.ASEKOL – drobné elektrozařízení – E box, od 12/2010 byla uzavřena smlouva na umístění jednoho červeného kontejneru na elektro odpad a vedeme jednání k umístění jednoho E domku ve Sportovní ulici)

4) Jaké množství komodit v tunách (plast, papír, sklo, plech, oděvy,

bioodpad, tetrapak, elektroodpadu) vytřídili občané ve vaší obci v letech 2009, 2010?

2009 – 160 076 kg, 2010 – 120 452 kg.

5) Kolik odpadu skončilo na skládce za vaší obec v letech 2009,2010?

2009- 831 249 kg, 2010- 642 528 kg.

6) Využíváte pytlový systém pro sběr plastu, papíru? NE (Uvažujete o tom?)NE

7) Umožňuje obecní vyhláška obce zapojení živnostníků do městského systému

separace odpadů? ANO

8) Jak nakládáte s prostředky získanými ze systému EKO-KOM na základě

smlouvy s tímto systémem? Dotujeme systém pro nakládání s komunálními odpady

9) Umistili jste na stránky města přehled kontejnerových stání pro tříděný

odpad? ANO v minulých letech. Uvažujete o tom?)ANO

 

V podobném duchu odpověděli města - Toužim, Horní Slavkov, Kynšperk.

 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář